Niemand wil erfpacht

Waarom ook de linkse partijen afscheid moeten willen nemen van erfpacht

”Erfpacht ligt aan de basis van een eerlijke en sociale stad. Meerwaarde die voortkomt uit investeringen die we met z’n allen doen, wordt deels ook weer met de hele gemeenschap gedeeld. ”  Aldus de PvdA vorige week in haar reactie. Ik hoor het vaker. En het klinkt aardig.

Bij erfpacht profiteren de hoogste inkomens ten koste van de laagste inkomens

Maar helaas voor de PvdA en andere linkse partijen gaan de “voordelen” van die erfpacht vooral naar de meest welvarende burgers. Dat is de voornaamste conclusie (blz 195) uit het doctoraal schrift van de heer P.J.C. Nelisse. Ik citeer:

Als eerste is gebleken, dat in de grootste erfpachtgemeenten de gemiddeld besteedbare huishoudinkomens het hoogst in de typische eigendomswijken zijn, en het laagst in de typische erfpachtwijken. Hierdoor voldoen de stelsels van stedelijke erfpacht niet aan het Pareto criterium als het gaat om de herverdeling van stedelijke welvaart. Immers, de laagste inkomens dragen wel bij aan de gemeenschap terwijl de hoogste dat niet doen. Aangezien de erfpachtbaten deels aan de algemene middelen ten goede komen, profiteren de hoogste inkomens van erfpacht ten koste van de laagste inkomens. Bovendien hebben de hoogste inkomens al een beter welvaartsniveau doordat zij over eigen grond beschikken en de laagste inkomens niet.

En heel gek is het niet. De hoogte van de erfpacht wordt immers vastgesteld zonder onderscheid des persoons. Jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek. Bij erfpacht maakt het allemaal niet uit. En vooral de lagere/middeninkomens worden straks midscheeps getroffen door de financiële erfpacht torpedo die PvdA en GroenLinks in 2001 afvuurden om juist de rijken te treffen. Ironisch niet?

Jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek, het maakt bij erfpacht niet uit

Paradoxaal: Degenen die het meest profiteren willen het niet. En degenen die er niet van profiteren willen het wel. Kennelijk snapt geen burger het systeem. Dus het wordt de hoogste tijd om dit middeleeuwse woeker gedrocht af te schaffen. Dit vergt èèn gang van het college naar de notaris waarbij pacht grond wordt omgezet in eigen grond. En niveleren kan nog steeds via een veel nauwkeuriger middel, namelijk de belasting op inkomen van de rijksoverheid.

Kijk hier voor de volledige tekst van deze PhD Thesis UvA.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *