Kamervragen

Tweede kamerlid Ronnes stelde de volgende vragen aan de ministers van binnenlandse zaken en financiën over de erfpacht affaire in Amsterdam.

Text:

” Vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over erfpacht in Amsterdam. (ingezonden 27 februari 2017)

1 Kent u de berichten ‘Huiseigenaren Amsterdam hebben recht op duidelijke afspraken’ van de NOS? 1) en ‘Het stadsbestuur rekent zich rijk met de wijze waarop het de erfpacht bepaalt’ 2)

2 Deelt u de gedachte dat het Amsterdamse gemeentebestuur hier als monopolist de bewoners een aanbod heeft gedaan om de erfpacht voor eeuwig af te kopen? Zo ja, noopt dat niet tot extra bescherming? Zo nee, waarom niet?

3 Herinnert u zich de vragen van de leden Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst, van Financiën en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar zijn door erfpacht (ingezonden 17 januari 2014)? Deelt u de toen verwoorde visie nog steeds dat aanpassing van de Wet op het financieel toezicht in dezen geen oplossing biedt?

4 Deelt u de gedachte dat de keuze van de gemeente Amsterdam voor de theoretische methode van de residuele grondwaardeberekening ongewenst is, omdat die methode niet geschikt is voor een langdurig contract als erfpacht, nu de bouwkosten veel minder snel stijgen dan de marktwaarde van de woning?

5 Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de rijksinkomsten van de Amsterdamse voorstellen tot afkoop van de erfpacht en kunt u daarbij ingaan op de factoren: onbeperkte aftrekbaarheid van betaling voor erfpacht (canon), niet-aftrekbaarheid van de afkoopsom voor de erfpacht en de (beperkte) aftrekbaarheid van rente op een lening ter financiering van de erfpachtafkoopsom?

6 Heeft u overleg gevoerd met het gemeentebestuur van Amsterdam over de gevolgen voor de rijksinkomsten van de Amsterdamse voorstellen inzake de erfpacht? Zo ja, wat zijn de resultaten van die besprekingen, zo nee, waarom niet?

1) http://nos.nl/artikel/2159092-huiseigenaren-amsterdam-hebben-recht-op-duidelijke- afspraken.html
2) http://www.parool.nl/opinie/-de-erfpacht-moet-eerlijker-berekend-worden~a4450500/”

Bron:

Originele text: 2017Z03353

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *