Hoezo eeuwig durend?

De vergoeding die de gemeente vraagt voor eeuwige durende erfpacht is extreem en grenst aan oplichting.

  • Er bestaat helemaal geen relatie tussen WOZ en grondwaarde.
  • De veroorzaakte waardevermindering wordt nauwelijks doorgerekend.
  • De rente bij erfpacht is kunstmatig hoog
  • Eeuwig is helemaal niet eeuwig.

Er is geen relatie tussen WOZ waarde en grondwaarde

De WOZ waarde werd ooit bedacht als grondslag voor belastingheffing. Niet als grondslag voor erfpacht. Maar nu heeft de gemeente Amsterdam zelf een factor uitgevonden waarmee zij de grondwaarde taxeren op basis van de WOZ waarde. Die factor heet “buurstraatquote” (BSQ). Met behulp van dat cijfertje (dat varieert per buurt) “berekent” de gemeente dat de grondwaarde bijvoorbeeld 75% van de WOZ waarde is.

jouw huis staat per direct voor 3 ton onder water

Een voorbeeld hoe dit uitwerkt: Je kocht een woning voor 400.000 Euro, met een WOZ voor hetzelfde bedrag. Die som leende je bij de bank. Maar uit de nieuwe taxatie methode van de gemeente blijkt dat je slechts 25% (100.000) in eigendom hebt. Want de gemeente claimt nu 75% (300.0000) van de waarde! Dus jouw huis staat per direct met 3 ton!! onder water. De bank zou je nu in theorie kunnen vragen om dat bedragje bij te storten. En misschien wordt die theorie op een dag praktijk. Geen fijne situatie voor jou en de bank.

Er wordt te weinig rekening gehouden met waardevermindering (depreciatie)

Erfpachtgrond is minder waarde dan eigen grond. Want een erfpachter kan niet opzeggen en is veroordeeld door de erfpachtsituatie tot de bijbehorende beperkende en beknellende voorwaarden. De gemeente den Haag rekent om deze reden met een waardevermindering van 45%. Tot 2011 hanteerde Amsterdam 40%. Staatsbosbeheer en Amsterdam hanteren nu 25%. Maar in het meest recente plan rekent de gemeente met een korting van 10%. Terwijl gemeente vanwege de grove onnauwkeurige taxatie juist een ruimer percentage zou moeten rekenen. Dus eerder 45% dan 10% !

De rente bij erfpacht is niet marktconform.

Onder de Algemene Bepalingen 2000 is het canonpercentage momenteel 0,81%. Maar het college heeft op 27 september besloten dat vanaf 1 juli 2017 het minimale canonpercentage 3% is! Zoveel rente krijg je niet eens voor spaargeld. En zo wordt de erfpacht kunstmatig extra duur gemaakt. 

Eeuwig is helemaal niet eeuwig.

Stel dat je heel erg rijk bent. En die tienduizenden tot honderduizenden makkelijk kan missen en zou overmaken aan de gemeente in ruil voor “eeuwige” afkoop. En een jaar later wil je woning wat groter maken. Of de bestemming veranderen. Of de gemeente verandert de bestemming. Dan mag je weer langs de kassa. Erger nog, de gemeente kan de overeenkomst op ieder moment eenzijdig wijzingen. Dus als diezelfe roofcoalitie aan de macht komt die Amsterdam in  2001 had, dan loop je kans dat ze weer iets nieuws verzinnen. Dat “eeuwige” is daarmee buitengewoon onzeker. (Zie ook “herziening canon” art.12 van de ab2000)

Gebruik je recht op inspraak!

Tot 19 februari 2017  kan je via dit formulier jouw mening delen over deze plannen met de gemeente Amsterdam.

Zie ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *