Joost

Hoezo eeuwig durend?

De vergoeding die de gemeente vraagt voor eeuwige durende erfpacht is extreem en grenst aan oplichting. Er bestaat helemaal geen relatie tussen WOZ en grondwaarde. De veroorzaakte waardevermindering wordt nauwelijks doorgerekend. De rente bij erfpacht is kunstmatig hoog Eeuwig is helemaal niet eeuwig.

Politieke zelfmoord

Politieke zelfmoord

Zo’n honderd jaar geleden werd erfpacht in Amsterdam ingezet als voorloper van het bestemmingsplan. Met erfpacht regelde de gemeente waar mensen mochten wonen of bedrijven konden huisvesten. Maar in 2001 bedacht de gemeente onder leiding van PvdA en GL een slinkse boekhoudtruc, de “residuele restwaarde”.